Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2008

Από τι πεθαίνουν 8.000.000 άνθρωποι...χωρίς σχόλια...